0382011199

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ngày Đăng: 03/03/2019 Lượt xem: 926

 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1, TẦM NHÌN

- Trong 3 năm tới Fu Yuan Vn sẽ trở thành thương hiệu ngang tầm các thương hiệu nổi tiếng trong khu vực. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng 3 chi nhánh chính tại ba miền bắc trung nam. Đưa sản phẩm của Fu Yuan ra toàn thị trường Việt Nam và xuất khẩu đi nhiều nước khác trên thế giới.

2, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Đối với xã hội:

 + Luôn hướng tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng, không ngừng xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, phát huy tính nhân văn.

- Đối với công ty:

 + Tất cả các doanh nghiệp đều là khách hàng quan trọng quý giá của công ty.

 + Tài sản lớn nhất của công ty chính là sự hài lòng của khách hàng.

 + Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty.

- Đối với khách hàng

 + Luôn tôn trọng chữ “Tâm” và chữ “Tín”

 + Quyền lợi của khách hàng được đặt lên hàng đầu.

- Đối với đối tác

 + Luôn tôn trọng trong hợp tác trên cơ sở bình đẳng các bên cùng có lợi.

 + Sẵn sàng đồng hành và chia sẻ.

Copyright © 2020 FUYUAN VN. All rights reserved. Design by Nina
back-to-top.png